Informacje duszpasterskie PDF Drukuj Email

SAKRAMENTY

 

 

 

  • SAKRAMENT CHRZTU

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu

Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:

-Dojrzałość do spełnienia swego zadania

-Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

 

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

-Ukończyli 16 lat

-Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadającej funkcji jaką mają pełnić.

-Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych

-Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Ochrzczony, należący do nie katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Osoby nie praktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczającą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

 

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

-Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

-Świadectwo ślubu kościelnego (jeśli ślub odbył się poza parafią zamieszkania)

-Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania

-Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

 

 

-Zezwolenia na chrzest od proboszcza parafii na terenie, której mieszkają rodzice (jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii)

 

 

  • SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

O zamiarze zawarcia ślubu można poinformować wcześniej niż 3 miesiące proboszcza aby uniknąć nałożenia się innych terminów.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego:

― dowody osobiste narzeczonych;

― świadectwo chrztu (ważność świadectwa 3 m-ce);

― świadectwo bierzmowania, gdy brak jest adnotacji na świadectwie chrztu;

― świadectwo z religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;

― świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub katechezy ponadgimnazjalnej;

― zezwolenie na ślub od proboszcza, jeżeli oboje narzeczeni są z innej parafii;

― świadectwo z poradnictwa rodzinnego;

― świadectwo z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zaświadczenia 3 m-ce w których musi zawierać się data ślubu

 

Narzeczeni otrzymują:

― kartki do spowiedzi dla narzeczonych;

― zapowiedzi, jeśli narzeczeni są z innej parafii;

 

 

Należy we własnym zakresie lub przez kancelarię skontaktować się z:

Panem Organistą - +48 694-213-023

 

Osobą która dekoruje kościół na ceremonie ślubne.

 

 

  • POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu w kancelarii parafialnej. Pogrzeb można zgłaszać o każdej porze dnia przy furcie klasztornej.

Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.

Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.

 

 

Należy we własnym zakresie lub przez kancelarię skontaktować się z Panem Organistą
tel. 694-213-023